20-04-2017 - 21-04-2017
Archiwum wydarzeń

Świat Wincentego Pola 20-21.04.2017

IX Ogólnopolska Konferencja “Świat Wincentego Pola”,

Dworek Wincentego Pola, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 20 – 21 kwietnia 2017.

 

Z okazji 210. urodzin Poety-Geografa zapraszamy na IX Ogólnopolską Konferencję “Świat Wincentego Pola – Wincenty Pol w relacjach rodzinnych, zawodowych, towarzyskich”.


PORZĄDEK OBRAD

20 kwietnia 2017 r. (czwartek), godz. 13.00
Dworek Wincentego Pola, Lublin, ul. Kalinowszczyna 13

13.00-13.30 Otwarcie konferencji
Dr Katarzyna Mieczkowska – dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie
Prof. Justyna Dąbkowska-Kujko – prezes lubelskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Prof. Małgorzata Nowak-Barcińska – dyrektor Instytutu Filologii Polskiej KUL

13.30-15.00
Dr Tadeusz Półchłopek (Rzeszów) – Romantyczny dyskurs o modelu rodziny „w czasach Wincentego Pola”
Prof. Władysława Książek-Bryłowa (Lublin) – Rody w „Pacholęciu hetmańskim” Wincentego Pola
Prof. Włodzimierz Toruń (Lublin) – Adresaci stanu duchownego w korespondencji Wincentego Pola
Prof. Małgorzata Nowak-Barcińska (Lublin) – Mistrz – brat – ziomek. Wincenty Pol w świetle listów doń skierowanych

15.00-15.30
Dyskusja

15.30-16.00
Przerwa kawowa

16.00-17.15
Mgr Paweł Jarczewski (Gdańsk) – Nadbałtyccy przyjaciele i mecenasi. Wincentego Pola nadmorskie podróże po ziemi naszej
Mgr Magdalena Zaremba (Lublin) – Pol i malarze. W kręgu korespondencji

17.15-17.45
Dyskusja

21 kwietnia 2017 (piątek), godz. 9.30
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, Gmach Główny, Czytelnia Instytutu Filologii Polskiej, sala GG-9 (parter)

9.30-10.45
Dr Grażyna Poluszejko (Lublin) – Rodzina Longchamps de Bérier i jej związki z Polami
Prof. Małgorzata Król (Lublin) – Ojcowie – Wincenty Pol i Gustaw Zieliński
Dr Anna Majewska-Wójcik (Lublin) – Relacje ojców (Pola, Witkiewicza, Dygasińskiego) z dziećmi i model(e) wychowania

10.45-11.15
Dyskusja

11.15-11.45
Przerwa kawowa

11.45-13.15
Prof. Jolanta Klimek-Grądzka (Lublin) – „Żyłem z wieszczem tym za młodu jak brat z bratem” – Wincenty Pol i rodzina w twórczości Januarego Poźniaka
Dr Bożena Leszczyńska (Kraków)– Wincenty Pol i ks. Karol Antoniewicz − wspólnota nie tylko metrykalna
Prof. Leonarda Mariak (Szczecin) – Korespondencja prywatna Sienkiewicza, jako źródło wiedzy o życiu rodzinnym i rodzinie pisarza
Prof. Agnieszka Czajkowska (Częstochowa) – „… ocenić, co w tej głębi leży”. Wincentego Pola koncepcja dziewiętnastowiecznej literatury polskiej

13.15-13.45
Dyskusja

13.45
Dr Tadeusz Piersiak (Lublin) – Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

Fotografia trzech mężczyzn i jednej kobiety w strojach z XIX wieku
Wincenty Pol z dziećmi: córką Julią oraz synami Wincentym jun. i Markiem

 

Organizatorzy:

Muzeum Lubelskie w Lublinie (Oddział Muzeum Literackie w Lublinie, Filia Dworek Wincentego Pola),

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Instytut Filologii Polskiej oraz Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej),

a także Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (Oddział Lubelski, Pracownia Wincentego Pola).

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp