Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan zamówień na 2022 r.więcej 

Plan zamówień na 2021 r.więcej 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp