14-04-2014 - 14-04-2014
Archiwum wydarzeń

Uroczysta promocja Pism zebranych Józefa Czechowicza 14.04.2014

Zapraszamy na promocję Pism zebranych Józefa Czechowicza!

 

Prezydent Miasta Lublin

JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie

mają zaszczyt zaprosić

na uroczystą promocję

Pism zebranych

Józefa Czechowicza

która odbędzie się

14 kwietnia 2014 r. (poniedziałek), o godzinie 12.30

w Trybunale Koronnym, Lublin, Rynek 1

ZAPRASZAMY!!!

W programie:

  • wystąpienia organizatorów
  • Nuta człowiecza – dr Andrzej Franaszek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, dział kultury „Tygodnika Powszechnego”)
  • Nadzieja na powrót edycji krytycznych – prof. dr hab. Maria Prussak (Instytut Badań Literackich PAN)
  • dyskusja, spotkanie towarzyskie
  • prezentacja i sprzedaż tomów Pism zebranych

 

Pomysł wydania dzieł Józefa Czechowicza zrodził się dawno temu w mieście Poety ,w dwudziestą rocznicę Jego śmierci, w roku 1959. […]

Inicjatywa sprostania temu zadaniu pojawiła się znów w roku jubileuszowym, w stulecie urodzin Poety[…]. Ostatecznie zespół, jaki podjął się opracowania krytycznej edycji całej spuścizny po Czechowiczu, rekrutuje się z dwóch środowisk akademickich Lublina, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Niepodobna też przecenić roli, jaką w edycji [ …] odegrało Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza, przede wszystkim jako warsztat pracy edytora, najbogatszy w kraju zbiór źródeł do twórczości pisarza oraz siedziba komitetu redakcyjnego.

Ze wstępu prof. Jerzego Święcha, przewodniczącego komitetu redakcyjnego Pism zebranych

Krystalizacji idei pełnego naukowego wydania Czechowicza dopomogła zapewne okrągła rocznica urodzin poety, a szczególnie zorganizowana w 2003 roku, wspólnie przez zakłady polonistyczne obu lubelskich uniwersytetów, międzynarodowa sesja Czechowiczowska. W przemówieniu inaugurującym sympozjum rektor UMCS prof. Marian Harasimiuk zapowiedział podjecie prac nad wydaniem krytycznym pism autora” ballady z tamtej strony” pod egidą UMCS[…]. Tak oto zaświtała nadzieja dopracowania się rzetelnego wydania pism największego poety Lublina i jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku.

Rzecz w tym, że dzieło poetyckie Czechowicza po jego śmierci otrzymało ileś tam edycji popularnych – lecz nie doczekało się edycji krytycznej. A dopóki nie ma takiej edycji, raz po raz będziemy skazywani na dobrą wolę i poziom edytorski tego czy innego „miłośnika”, więc na wiarę lub niedowierzanie wobec takich wydań. […] A przecież dzieło było, jest i będzie wyrazem dążenia indywidualnego ludzkiego ducha do prawdy artystycznej – nie dwu, nie trzech, nie pięciu, lecz jednej i niepowtarzalnej, związanej z konkretem, pojedynczością i niepowtarzalnością[…]. Odkryć niepowtarzalną pojedynczość dzieła – to przymnożyć ludziom szczęścia.

Ze słowa wstępnego prof. Józefa F. Ferta do aparatu krytycznego Wierszy i poematów Józefa Czechowicza

Pisma zebrane Józefa Czechowicza ukazywały się pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Prezydenta Miasta Lublin, nakładem Wydawnictwa UMCS w latach 2005-2013. Edycja obejmuje dziewięć tomów: Wiersze i poematy (T. 1 i 2), Utwory dramatyczne ((T. 3), Proza (T. 4), Szkice literackie (T. 5), Przekłady (T. 6), Utwory dla dzieci (T. 7), Listy (T. 8), Varia (T. 9).

Logotypy patronatów honorowych, organizatorów i patronów medialnych

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp