15-10-2014 - 15-10-2014
Archiwum wydarzeń

WIELKA MIĘDZYNARODOWA NAGRODA LITERACKA im. Józefa Łobodowskiego 15.10.2014

WIELKA MIĘDZYNARODOWA NAGRODA LITERACKA im. Józefa Łobodowskiego dla pisarzy, tłumaczy i popularyzatorów literatury środkowej i wschodniej Europy

 

1.
Wielka Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Józefa Łobodowskiego fundowana przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Fundacje „Willa Polonia” (Lublin) i „Dla Pokoleń” (Lublin) przyznana zostanie po raz pierwszy w roku 2014!

2.
Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

a) Dla pisarza z krajów Europy wschodniej, którego książka ukazała się w przekładzie na język polski.
b) Dla tłumacza literatury polskiej za przekład książki współczesnego autora polskiego na jeden z języków środkowej i wschodniej Europy.
c) Dla popularyzatora idei ponadgranicznej współpracy krajów środkowej i wschodniej Europy na polu polityki, nauki, literatury i sztuki.

3.
Wraz z Nagrodami, o których mowa w punkcie 2 Regulaminu Nagrody przyznaje się dyplomy honorowe dla:
w punkcie a) – tłumacza nagrodzonej książki;
w punkcie b) – jej autora

4.
Do Nagrody mogą być zgłaszane książki wydane w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających edycję konkursu.

5.
Termin zgłaszania kandydatur i książek: 15 października 2014 r . Warunkiem uznania zgłoszenia za niewadliwe jest załączenie do pisemnego wniosku dwóch egzemplarzy zgłaszanego dzieła w kategoriach „Nagrody dla pisarza z krajów Europy wschodniej” i „Dla tłumacza literatury polskiej”, zaś w ostatniej z kategorii szczegółowego przedstawienia dokonań kandydata do nagrody.

6.
Nagroda może być przyznawana za jedną książkę, za wydawnictwa kilkutomowe lub za całokształt twórczości – ze szczególnym uwzględnieniem jubileuszu życia lub twórczości autora.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp