31 października 2022
Archiwum wydarzeń

XXXVII Konferencja archeologiczna. Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie

Od 7 do 8 listopada w salach Muzeum Narodowego w Lublinie uczestnicy konferencji: archeolodzy, antropolodzy, archeozoolodzy, geomorfolodzy, konserwatorzy zabytków i specjaliści innych dyscyplin będą prezentować rezultaty badań wykopaliskowych i interdyscyplinarnych projektów badawczych dotyczących czasów od paleolitu po wiek XX. Przedstawią wyniki najnowszych prac terenowych lub podsumują wieloletnie badania naukowe.

Swój udział w konferencji zadeklarowało 192 prelegentów reprezentujących ośrodki uniwersyteckie, konserwatorskie, instytuty naukowe, muzea i pracownie badawcze z kraju: Lublina, Warszawy, Wrocławia, Białegostoku, Torunia, Krakowa, Poznania, Rzeszowa oraz z zagranicy, m.in.: Paryż, Edynburg, Brno, Lipsk czy Kiszyniów, a także liczne grono archeologów z Ukrainy (ze Lwowa, Kijowa, Odessy, Charkowa).

Konferencję będzie można śledzić na stronach internetowych Muzeum Narodowego w Lublinie oraz Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie oraz na platformie zoom.

Plakat wydarzenia XXXVII Konferencja: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, Białorusi i Ukrainie

XXXVII Konferencja archeologiczna: „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie”
7–8 listopada 2022, Zamek Lubelski

Współorganizatorem wydarzenia jest Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Patronat naukowy Rektora UMCS prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego.

PROGRAM XXXVII KONFERENCJI ARCHEOLOGICZNEJ

Streszczenia wystąpień XXXVII KONFERENCJI ARCHEOLOGICZNEJ

Mecenasem Muzeum Narodowego w Lublinie jest PGE Polska Grupa Energetyczna.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp