Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Muzeum Narodowego w Lublinie.

Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Muzeum
Narodowego w Lublinie. Zamówienie realizowane w ramach w ramach projektu „Kultura bez
barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


2022.09.12 Pytania I Odpowiedzi

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp