Wykonanie, dostawa i montaż mebli

Wykonanie, dostawa i montaż mebli do pomieszczeń biurowych, magazynowych i archiwum zakładowego w Muzeum Narodowym w Lublinie

link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5b1e314c-38a0-4530-8a46-0d8e77338e06

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp