Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia wdrożenia systemu Open Journal Systems wraz zakupem i aktywacją numerów DOI

Muzeum Narodowe w Lublinie zwraca się z prośbą o oszacowanie wdrożenia systemu Open Journal Systems wraz zakupem i aktywacją numerów DOI

Bardzo prosimy o wypełnienie załącznika w terminie do dnia 13.07.2023 r.

 

Wypełniony załącznik prosimy przesłać na adres mailowy: zamowienia@mnwl.pl

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp