Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia na: dostawę sprzętu biurowego na potrzeby Muzeum Narodowego w Lublinie

Muzeum Narodowe w Lublinie zaprasza do przesłania odpowiedzi w sprawie: Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia na:
dostawę sprzętu biurowego na potrzeby Muzeum Narodowego w Lublinie

Szczegóły zapytania wraz z załącznikami

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp