12-12-2014 - 12-12-2014
Archiwum wydarzeń

Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 12.12.2014

dla dyrektora Muzeum Lubelskiego Zygmunta Nasalskiego.

 

Informujemy, że w dniu 12 grudnia 2014 r. dyrektor Muzeum Lubelskiego Zygmunt Nasalski odebrał z rąk Pani Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Uroczystość wręczenia medalu miała miejsce w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego (na mocy ustawy z 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 131, poz. 1091) przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zdjęcie medalu

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp