W Pracowni Konserwacji Malarstwa zajmujemy się konserwacją obrazów malowanych
w różnych technikach malarskich na różnorodnych podłożach, m.in. na płótnie, desce, sklejce, dykcie. Zabiegi konserwatorskie, którym są poddawane obiekty zabytkowe, to: oczyszczanie, wzmacnianie, konsolidacja poszczególnych warstw technologicznych, uzupełnianie
i zabezpieczanie.
Prowadzimy prace konserwatorskie przy ikonach pochodzących z różnych okresów historycznych. W Pracowni zajmujemy się również konserwacją ram historycznych, wykonanych w różnych technikach pozłotniczych, często bogato zdobionych, złoconych, pokrytych foliami srebra, wykańczanych brązą czy politurowanych. Prowadzimy także prace konserwatorskie przy obiektach rzeźby polichromowanej.

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp