Aktualności

Domyślne zdjęcie
Na Kresy po zdrowie
Baner akcji Z Kresów Ocalone. Zbiórak pamiątek i opowieści kresowych
Baner wystawy Firmamentum symbolicum
Baner wystawy Firmamentum symbolicum
Logotyp Polskiej Grupy Energetycznej
Grafika przedstawiająca pracę Tamary Łempickiej "Wiosna"
Zdjęcie fasady Zamku Lubelskiego
Baner wystawy "Tamara Łempicka – kobieta w podróży"
w górnej części niebo kolorowe burzowe z piorunami na środku w dali łódź na pierwszym planie tłum nagich postaci

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp