W Pracowni Konserwacji Papieru zabiegom konserwatorsko-restauratorskim są poddawane obiekty na podłożu papierowym, które zostały wykonane w różnych technikach artystycznych. Są to: grafiki, rysunki, pastele, akwarele, plakaty, gwasze, dokumenty, książki, mapy, fotografie, a także globusy. Stopień ich zniszczenia jest bardzo różny, od zakurzenia i zabrudzenia powierzchniowego, poprzez rozmaitej wielkości ubytki, zagniecenia, rozdarcia, zaplamienia, zacieki oraz zmiany optyczne i strukturalne, zarówno podłoża, jak i warstw wierzchnich (m.in. rysunkowej, rękopiśmiennej, malarskiej, graficznej i fotograficznej). Zabytki, którymi się zajmujemy, mają różne rozmiary, od kilku centymetrów do kilku metrów.

Oprócz konserwacji zniszczonych dzieł sztuki konserwatorzy wykonują oprawy, takie jak passe-partout oraz indywidualne opakowania ochronne, np.: koperty, obwoluty i pudła, do wszystkich obiektów, które tego wymagają.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp