25-04-2019 - 26-04-2019
Archiwum wydarzeń

XXXV Konferencja Archeologiczna 25-26.04.2019

„Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2018″

UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A (sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS), 25-26 kwietnia 2019

 

Muzeum Lubelskie w Lublinie zaprasza na jubileuszową – trzydziestą piątą, międzynarodową konferencję archeologiczną: „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie” współorganizowaną z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ciągu dwóch dni obrad – 25 i 26 kwietnia – archeolodzy oraz antropolodzy, archeozoolodzy, geomorfolodzy, konserwatorzy zabytków i specjaliści innych dyscyplin naukowych, reprezentujący ośrodki uniwersyteckie, konserwatorskie, instytuty naukowe, muzea i pracownie badawcze z kraju i zagranicy będą prezentować rezultaty badań wykopaliskowych i interdyscyplinarnych projektów badawczych. Swój udział w konferencji zapowiedziało ponad 100 prelegentów z 59 wystąpieniami, reprezentujący 50 instytucji z Polski, Ukrainy, Rosji i Mołdawii. Przedstawią oni wyniki najnowszych prac terenowych lub podsumują wieloletnie badania naukowe. Tematy zgłoszonych na konferencję referatów i posterów obejmują wszystkie okresy archeologiczne – od paleolitu po czasy nowożytne i dotyczą nie tylko Lubelszczyzny, ale i innych regionów Polski, a także obszarów Ukrainy i Białorusi.

 

Program konferencji [Dokument PDF (4,1 MB)]

 

Plakat z informację o konferencji, w centrum zdjęcie jednego z wykopalisk przypominającego ozdobę.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp