28.12.2020

Kolekcja mebli Andrzeja Nikodemowicza w zbiorach muzeum

Na kolekcję mebli zmarłego w 2017r. Profesora Andrzeja Nikodemowicza składają się meble z pracowni profesora, fortepian gabinetowy i biurko oraz historyzujące wyposażenie sypialni w typie angielskim. Istotnym walorem kolekcji jest możliwość prezentacji w jej kontekście postaci wybitnego kompozytora, muzyka i pedagoga Andrzeja Nikodemowicza, pochodzącego ze Lwowa, związanego zarówno ze wschodnimi ziemiami dawnej Rzeczpospolitej jak i Lublinem. Zespół obiektów ilustruje tradycję inteligenckiego domu polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym oraz losy rodziny pochodzącej  ze Lwowa  znacząco wzbogacającej kulturę wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej oraz Lublina.

zdjęcie Nikodemowcza

 

Andrzej Nikodemowicz (ur. 2 stycznia 1925 we Lwowie, zm. 28 stycznia 2017 w Lublinie) – polski kompozytor, pianista i pedagog. Od 1980 r. mieszkał w Lublinie, był wykładowcą na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, prezesem Lubelskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich, a także prezesem honorowym Fundacji Muzyka Kresów. W 2009 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublin. Profesor Andrzej Nikodemowicz jest laureatem wielu nagród tj. III nagroda Wszechzwiązkowego Konkursu Kompozytor-skiego w Moskwie (1961), Nagroda im. Św. Brata Alberta za całokształt twórczości (1981), Nagroda Prezydenta miasta   Lublina (1999), Nagroda Związku Kompozytorów Polskich (2000), Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000).

 

 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp