17.08.2022

Kultura bez barier – Oferta kulturalno-edukacyjna do wystawy “Magia Starożytnego Egiptu” dostępna dla wszystkich

Muzeum Narodowe w Lublinie dąży do zapewnienia jak największej dostępności całej przestrzeni muzealnej, ekspozycji oraz oferty kulturalno-edukacyjnej. Przedsięwzięcie pt. “Oferta kulturalno-edukacyjna do wystawy ‘Magia Starożytnego Egiptu’ dostępna dla wszystkich” jest inicjatywą realizowaną w ramach programu PFRON „Kultura bez barier”, a także kolejnym krokiem w niwelowaniu wszelkich utrudnień napotykających osoby z niepełnosprawnościami, które chcą skorzystać z oferty Muzeum.

Dzięki dofinansowaniu możemy dążyć do sytuacji, w której dla każdego odbiorcy odwiedziny naszej instytucji będą w pełni satysfakcjonujące oraz komfortowe. W ciągu najbliższego roku podjęte zostaną takie działania jak:

  • zamontowanie przed salą wykładową podnośnika pionowego oraz pochylni dzięki czemu osoby poruszające się na wózkach będą mogły brać udział w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych;
  • stworzenie planu tyflograficznego muzeum, audiodeskrypcji budynku i wystaw stałych, umożliwiających osobom niewidzącym oraz niedowidzącym samodzielne poruszanie się po muzeum;
  • wykonanie tyflografik, wydruków 3D oraz audiodeskrypcji do eksponatów z wystawy “Magia Starożytnego Egiptu”,
  • montaż stanowiskowej pętli indukcyjnej oraz wdrożenie systemu zdalnego tłumacza języka migowego, zakup tabletów i tworzenie filmów z napisami oraz wykorzystaniem PJM, co zapewni osobom niesłyszącym oraz niedosłyszącym łatwość w korzystaniu z kas biletowych, sklepiku oraz w zwiedzaniu wystaw;
  • utworzenie tekstów w języku łatwym do czytania i rozumienia skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  • szkolenia dla pracowników muzeum i wolontariuszy zwiększające świadomość oraz wiedzę na temat potrzeb różnych grup odbiorców.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że wyczulenie na potrzeby ludzkie wymaga przede wszystkim rozmowy i otwartości, dlatego najważniejszym punktem projektu są cykliczne debaty na temat dostępności, na które pragniemy zaprosić osoby z różnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, opiekunów i przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i fundacji na co dzień działających na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Pojawią się także ankiety mające na celu zbadanie poziomu zadowolenia z dostępności wystawy. Wszystkie te działania towarzyszące ekspozycji “Magia Starożytnego Egiptu” pozwolą nie tylko na równe uczestnictwo wszystkich grup społecznych w wydarzeniach obecnie oferowanych przez Muzeum, lecz także wypracowanie na przyszłość ogólnodostępnych standardów przy tworzeniu ofert kulturalno-edukacyjnych biorących pod uwagę wszelkie aspekty takie jak: dotarcie z ofertą do odbiorców, podróż do Muzeum, sposób zakupu biletów, poruszanie się po budynku, zwiedzanie wystaw, uczestniczenie w wydarzeniach czy odpowiednie formy udogodnień.

Wartość grantu: 245.570,00 PLN

Czas realizacji: 01.07.2022 – 15.06.2023

Przedsięwzięcie sfinansowano w ramach programu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logotypy

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp