02.11.2020

KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2019

Wnioskodawca: Muzeum Zamojskie w Zamościu
Współpraca: Muzeum Lubelskie w Lublinie i inne muzea lubelskie

Głównym celem zrealizowanego zadania było zebranie kompletnych informacji dotyczących strojów ludowych, które były noszone na terenie województwa lubelskiego do połowy XX wieku.

Badania prowadzone przez etnografów lubelskich – J. Świeżego, J. Peterę-Górak, T. Karwicką, A. Ławicką, M. Tymochowicz oraz E. Piskorz-Branekową, pozwoliły na opisanie tylko niektórych typów występujących w naszym regionie – ubiorów świątecznych, codziennych i obrzędowych. Kwerendy zrealizowane w ramach naszego projektu we wszystkich muzeach etnograficznych w Polsce oraz innych posiadających zbiory strojów ludowych Lubelszczyzny, dały możliwość na wyodrębnienie 17 typów strojów, w tym z okolic Lublina, i zebranie cennych źródeł archiwalnych (dokumentacji fotograficznej i wywiadów) oraz ustalenie jakiego rodzaju eksponaty się zachowały.

Pozyskany materiał posłuży do przygotowania dwutomowej publikacji Stroje ludowe Lubelszczyzny, której wydanie jest planowane na rok 2021.

 

 

stroje.jpg

Projekt:
Stroje ludowe Lubelszczyzny. Badania i popularyzacja
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp