19.07.2023

Prace konserwatorskie i remontowe magazynu zbiorów etnograficznych

Prace konserwatorskie i remontowe magazynu zbiorów etnograficznych obejmują m.in. : wykonanie poprawy obróbek blacharskich dachu nad magazynem oraz konserwacja zewnętrznej ściany donżonu. Wymieniana zostanie stolarka drzwiowa. Odmalowane zostaną ściany i sufit. Wykonany zostanie remont podłóg wraz z wymianą wykładziny.

logotyp mkidn

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. DOTACJA BUDZETOWA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE.
Dofinansowanie 230 000 PLN
Wartość całkowita projektu 395 860 PLN

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp