19.07.2023

Prace naprawcze garażu podziemnego pod dziedzińcem Zamku Lubelskiego wraz z murem oporowym

Prace remontowo-konserwatorskie  zabytkowych obiektów Muzeum Narodowego w Lublinie: Zamku Lubelskiego i Bramy Krakowskiej w Lublinie obejmują wykonanie następujących prac:  wymiana warstw stropowych tarasu wraz z położeniem nowych izolacji oraz naprawa schodów; remont wnętrz garażu; remont okładzin zewnętrznych; prace przy instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej garażu; prace remontowo – naprawcze muru oporowego przy Kaplicy świętej Trójcy i schodów terenowych.

logotyp mkidn

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. DOTACJA BUDZETOWA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE.

 

Realizacja projektu w 2023 r

Dofinansowanie                         418 700 PLN

Wartość całkowita projektu       421 550 PLN

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp