24.11.2022

Prace remontowe i konserwatorskie budynku Dworku Wincentego Pola

W ramach projektu zrealizowano niezbędne  zadania do bieżącego funkcjonowania oddziału:

1.Opracowana została kompletna dokumentacja budowlana w   zakresie wymiany instalacji elektrycznej
w budynku Oddziału – Muzeum Literackiego w Lublinie Filia Dworek Wincentego Pola oraz oświetlenie zewnętrzne w obrębie wejścia. Ponadto projekt obejmuje wymianę instalacji elektrycznej i elementów grzewczych  istniejących pieców elektrycznych. Są to piece zabytkowe, akumulacyjne, wyposażone w grzałki elektryczne. Dokumentacja projektowa posiada aktualne pozwolenie na budowę.

  1. Wykonano prace zabezpieczające i konserwacyjne pokrycia dachowego, wykonanego
    z gontu drewnianego, polegające na oczyszczeniu pokrycia z igliwia, wymianie uszkodzonych klepek gontu, impregnacji połaci dachowej preparatami ogniochronnymi, grzybobójczymi oraz impregnującymi drewno przed wnikaniem wilgoci.

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.    DOTACJA BUDZETOWA CELOWA NA WYDATKI BIEŻACE.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA          48 045 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA     48 045 PLN

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp