19.07.2023

Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowych obiektów Muzeum Narodowego w Lublinie: Zamku Lubelskiego i Bramy Krakowskiej

Prace remontowo-konserwatorskie  zabytkowych obiektów Muzeum Narodowego w Lublinie: Zamku Lubelskiego i Bramy Krakowskiej w Lublinie obejmą następujące  prac:

1) naprawa elewacji Bramy Krakowskiej, które będą prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i inwestorskim. Obecny stan techniczny elewacji budynku jest niedostateczny, widoczne jest , łuszczenie się, odspajanie lica cegły oraz wysolenia. Ubytki spoiny mogą w konsekwencji doprowadzić do poluzowania cegieł i ich wypadnięcia. Zostanie wykonana wymiana spoin, a także wymiana uszkodzonych cegieł i kamienia w murze. Usunięte zostaną narosty biologicznych. Przeprowadzona będzie konserwacja lica muru.

2) naprawa pokrycia dachowego części skrzydła północnego Zamku Lubelskiego. Uszkodzone warstwy izolacyjne grożą  przeciekami w trakcie opadów atmosferycznych, dlatego niezbędne jest wykonanie prac polegających na wymianie pokrycia dachowego. Usunięte zostaną istniejące warstwy izolacji i położone zostaną na nowo warstwy podkładowe oraz pokrycie z papy termozgrzewalnej. Wymienione zostaną wszystkie elementy związane technologiczne z remontowanym dachem w tym obróbki blacharskie, rynny, izolacje termiczne. Naprawione zostaną elementy stykające się  wymienianym pokryciem (jak komin).

 

logotyp mkidn

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. DOTACJA BUDZETOWA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE.

Realizacja projektu w 2023 r
Dofinansowanie: 558 000 PLN
Wartość całkowita projektu: 558 000 PLN

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp