17.01.2022

Prace zabezpieczające zabytkowe obiekty Muzeum Narodowego w Lublinie: Zamek Lubelski, Bramę Krakowską w Lublinie i chatę Żeromskiego w Nałęczowie.

W ramach zadania „ Prace zabezpieczające zabytkowe obiekty Muzeum Narodowego w Lublinie: Zamek Lubelski, Bramę Krakowską w Lublinie i Chatę Żeromskiego w Nałęczowie zostaną wykonane następujące niezbędne elementy zakresu prac :

  1. Prace naprawcze instalacji odgromowej Bramy Krakowskiej, polegające na przywróceniu do sprawności technicznej istniejącej instalacji odgromowej. Konieczne będzie sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę, obiekt jest pod ochroną konserwatorską. Ponadto zostanie wykonany montaż drzwi przeciwpożarowych EI60 w magazynie zbiorów etnograficznych .
  2. W oddziale Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie będą realizowane prace zabezpieczające i konserwacyjne przy Chacie Żeromskiego, polegające na naprawie i konserwacji pokrycia dachowego, wykonanego z gontu drewnianego, wymianie uszkodzonych klepek gontu i impregnacji połaci dachowej preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi . Ponadto zostaną wykonane prace konserwatorskie kamiennych elementów mauzoleum Adama Żeromskiego, w oparciu o przygotowany program prac konserwatorskich.
  3. Opracowana zostanie dokumentacja projektowa z branży budowlanej i konserwatorskiej dla prac remontowo- konserwatorskich studni i bramy wejściowej do Chaty Żeromskiego oraz dokumentacja dla prac remontowo-konserwatorskich szczytu Kaplicy Trójcy Świętej, wraz z programem prac konserwatorskich.
  4. Prace będą prowadzone pod nadzorem autora dokumentacji oraz uprawnionego inspektora nadzoru.

 

orzeł z lewej napis ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego z prawej

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA BUDŻETOWA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE

WARTOŚĆ FINANSOWANIA 146 000 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 146 000 PLN

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp