19.07.2023

Remont Dworu Wincentego Pola

Dla zadania  Remont Dworu Wincentego Pola prace obejmą dalszą część prac nad pokryciem dachowym, remont opaski wokół budynku wraz ze schodami zewnętrznymi od strony południowej,  wymianę zewnętrznej stolarki – drzwiowej i okiennej wraz z okiennicami, a także remont drewnianego ganku frontowego i naprawę elewacji budynku. Prace wewnątrz obiektu obejmują izolację termiczną stropu na parterze, remont stolarki wewnętrznej i okładzin podłogowych, jak również naprawę tynków wewnętrznych. Konieczny jest także remont sanitariatu z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych. W otoczeniu zaplanowano z kolei naprawę ogrodzenia z bramą wjazdową oraz remont nawierzchni alejek. Prace będą prowadzone pod nadzorem inwestorskim i konserwatorskim – ze względu na zabytkowy charakter budynku.

logotyp mkidn

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. DOTACJA BUDŻETOWA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE.
Dofinansowanie 500 000 PLN
Wartość całkowita projektu 741 500 PLN

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp