07.06.2022

Remont instalacji elektrycznej Dworu Wincentego Pola

Muzeum Narodowe w Lublinie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn: ,, Remont instalacji elektrycznej Dworu Wincentego Pola ‘’

Celem projektu jest zapewnienie warunków technicznych do bezpiecznego funkcjonowania zabytkowego obiektu użyteczności publicznej.

Remont instalacji elektrycznej jest realizowany na podstawie kompletnej dokumentacji  projektowej, w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, przewidzianej dla budynków zabytkowych  w budynku Oddziału – Muzeum Literackiego w Lublinie Filia Dworek Wincentego Pola. Projekt obejmuje wymianę instalacji elektrycznej w całym budynku oraz oświetlenie zewnętrzne w obrębie wejścia do obiektu i elementów grzewczych  istniejących pieców elektrycznych. Są to piece zabytkowe, akumulacyjne, wyposażone w grzałki elektryczne. Dokumentacja projektowa posiada aktualne pozwolenie na budowę. Istniejąca instalacja elektryczna zostanie zdemontowana w zakresie niezbędnym do realizacji nowego zadania.

Zamawiający przewiduje pozostawienie części opraw oświetleniowych stylizowanych na zabytkowe z uwzględnieniem ich ewentualnego remontu. Pozostałe oprawy, w zależności od ich stanu zachowania, będą wymienione na nowe bądź uwzględniona zostanie wymiana źródeł światła na led. Instalacje elektryczne zostaną wykonane, jako instalacje podtynkowe (z wyjątkiem poddasza) wraz z niezbędnymi robotami budowalnymi. Na szczególną uwagę zasługuje zaprojektowanie robót budowlanych odtworzeniowych na parterze budynku stanowiącym oryginalną substancję zabytkową. Realizacja projektu 2022 r.

 

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. DOTACJA BUDŻETOWA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE

Dofinansowanie 150 000 PLN

Wartość całkowita projektu  162 527 PLN

orzeł z lewej napis ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego z prawej

 

 

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp