27.11.2023

Rozbudowa kolekcji prac Tamary Łempickiej

Do zbiorów Muzeum Narodowe w Lublinie trafiły trzy kolejne dzieła Tamary Łempickiej: wczesny szkic „Wzburzone konie” z 1925 r. oraz dwa obrazy „Misa z owocami” z 1949 r. i „Holenderka II” z 1957 r. Dzieła te mają ogromną wartość merytoryczną dla badaczy twórczości malarki ze względu na ich przekrojowy charakter obrazujący różne okresy działalności artystycznej Łempickiej.

Zakup kolejnych dzieł autorstwa Tamary Łempickiej do zbiorów muzeum dofinansowano z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozbudowa zespołu prac artystki, o będące częścią kolekcji Victora Manuela Contrerasa dzieła, jest okazją do ponownego zespolenia tworzonej przez najbliższego przyjaciela artystki kolekcji.

 

 

Praca „Wzburzone konie” uzupełni zbiór obiektów na papierze pochodzących z 1. poł. XX w. Rysunek pozwala zaobserwować nie tylko wrażliwość artystyczną Łempickiej, ale również szczegóły jej dojrzałego warsztatu, na który bez wątpienia miała wpływ nauka w Academie Ranson, gdzie wykładał Maurice Denis. Obraz „Misa z owocami” jest przykładem martwej natury, w której artystka wykorzystuje i wciąż aktualizuje nauki swojego paryskiego mistrza. Starannie ułożone w białej porcelanowej misie jabłka, gruszki, winogrona oraz śliwy, udekorowane listowiem, cechują się wspomnianą geometryzacją kształtów, jednak widoczne pozostaje zachowanie klasycznych zasad harmonii i równowagi. Obraz „Holenderka II” jest przykładem nowego języka malarskiego wypracowywanego przez Łempicką w latach 50 XX w. W pracach z tego okresu można zauważyć powolne odejście od zdefiniowanego w latach 30. XX w. stylu. Artystka nie rezygnując jednak z tematu jakim był portret, akt czy martwa natura, coraz częściej skłaniała się ku przedstawieniom pozbawionym mocnej geometryzacji postaci.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zadanie: Rozbudowa kolekcji prac Tamary Łempickiej

Logotyp MKiDN

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp