01.09.2022

Warsztat Franckenów. Analiza technologii i techniki wykonania trzech XVII wiecznych obrazów z kolekcji Muzeum Narodowego w Lublinie

Celem projektu jest rozpoznanie technologii i techniki wykonania, trzech obrazów malarstwa flamandzkiego pochodzących z warsztatu Franckenów, znajdujących się w kolekcji Muzeum Narodowego w Lublinie.

Projekt realizowany jest w ramach programu MOLAB/FIXLAB PL prowadzonego przez E-RIHS, Polskie Konsorcjum dla Badań Obiektów Zabytkowych metodami fizyko-chemicznymi, utworzone przez 13 instytucji z Gdańska, Krakowa, Torunia, Warszawy i Wrocławia. Istotną częścią badań jest określenie cech charakterystycznych opracowania malarskiego i ich powiązanie z pracami olejnymi Franckenów. Określenie technologii i techniki wykonania dzieł pozwoli precyzyjnie określić autorstwo zakupionych obiektów i będzie ważnym materiałem porównawczym do dalszych badań nad warsztatem Franckenów. Badania będą wykonywane przy użyciu najnowszych nieniszczących metod badawczych i aparatury naukowej. Projekt ma na celu rozpoznanie warsztatu malarskiego artysty, materiałów jakich używał, palety, budowy technologicznej i technicznej oraz historii obrazów. A jego rezultaty wsparte zostaną analizą z zakresu historii sztuki.

W ramach projektu realizowane są takie badania jak:
• Makrofluorescencja rentgenowska (MAXRF) – ASP w Krakowie
• Optyczna koherencyjna tomografia (OCT) – UMK w Toruniu
• Spektroskopia w zakresie podczerwieni FTIR / Spektroskopia Ramana – Uniwersytet Wrocławski
• Skaningowa mikroskopia elektronowa ze spektrometrią dyspersji energii SEM-EDS – Uniwersytet Wrocławski
• Fotografia w światłach analitycznych (UV, IR, Na) – AGH w Krakowie
• Radiografia cyfrowa RTG – ASP w w Krakowie
• Spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej po ablacji laserowej (LA-ICP-MS) – Uniwersytet Warszawski

Kierownik projektu: mgr Monika Nowocińska, Muzeum Narodowe w Lublinie.
Kierownik naukowy: dr Barbara Łydżba-Kopczyńska, Uniwersytet Wrocławski.

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp