19.07.2023

Zakup wyposażenia meblowego do przechowywania eksponatów

W ramach zadnia Zakup wyposażenia meblowego do przechowywania eksponatów zaplanowane jest wykonanie następujących prac: zakup nowego wyposażenia, który obejmuje zakup typowych regałów, garderób, i szaf wraz z akcesoriami. Wykonanie zostaną pod wymiar stojaki z wałkami oraz regały na obrazy.

logotyp mkidn

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. DOTACJA BUDZETOWA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE.
Dofinansowanie 570 000 PLN
Wartość całkowita projektu 570 000 PLN

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp