27 kwietnia 2021
Archiwum wydarzeń

Z terenu do muzealnego magazynu 20.11.2020-21.11.2020

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie
Sekcja Stroju Ludowego przy ZG PTL
Muzeum Narodowe w Lublinie

Zapraszają na e-konferencję

Z TERENU DO MUZEALNEGO MAGAZYNU.
METODOLOGICZNE WYZWANIA W BADANIACH ODZIEŻY TRADYCYJNEJ

20.11 2020 – 21.11.2020

Istniejące w muzeach, stowarzyszeniach i zespołach regionalnych zbiory ubiorów, tkanin i dodatków są niewyczerpanym zasobem wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób ubierali się mieszkańcy wsi, miasteczek i miast. Kolekcje powstawały w oparciu o przekazywane dary, pozyskiwane depozyty, ale przede wszystkim dzięki prowadzonym badaniom terenowym. Pozyskiwano nie tylko elementy ubiorów, ale także gromadzono materiał ikonograficzny w postaci zdjęć, reprodukcji, wycinków prasowych. Ważnym źródłem wiedzy o przeszłości były także prowadzone wywiady etnograficzne z wytwórcami poszczególnych części odzieży oraz ich użytkownikami.

Głównym zagadnieniem naszej konferencji będą wyzwania metodologiczne związane z pozyskiwaniem i budowaniem kolekcji lub zespołów archiwalnych dotyczących zagadnienia odzieży tradycyjnej oraz zarządzaniem posiadanymi zbiorami.
• Historia powstania kolekcji lub zespołu archiwalnego, w tym zagadnienia prawne i problematyka konserwatorska;
• Metody prowadzenia współczesnych badań terenowych nad zagadnieniami odzieży tradycyjnej;
• Strategie zarządzania kolekcją lub zespołem archiwalnym, w tym zagadnienia upowszechniania i udostępniania zbiorów.
Do udziału w naszej konferencji zapraszamy przedstawicieli takich dyscyplin naukowych jak archeologia, etnologia, historia, historia sztuki, socjologia i wzornictwo, a także osoby działające w stowarzyszeniach i prowadzące firmy zajmujące się produkcją ubiorów inspirowanych odzieżą tradycyjną.

Propozycje wystąpień prosimy przesyłać do 31 października 2020 roku na adres: mariolate@wp.pl

KARTA ZGŁOSZENIA [Dokument PDF (156 KB)]

Konferencja odbędzie się on line na platformie zoom – link do konferencji

Grafika z logotypami Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Muzeum Narodowego w Lublinie

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp