01-12-2017 - 31-01-2018
Archiwum wydarzeń

Antoni Michalak – nowe obrazy w zbiorach Muzeum Lubelskiego 1.12.2017-31.01.2018

Pokaz obrazów na Zamku Lubelskim, grudzień 2017 – styczeń 2018.

 

Święty Antoni przemawiający do ryb i Zwycięzca to dwa obrazy Antoniego Michalaka, zakupione w 2017 r. do zbiorów Muzeum Lubelskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stanowią cenne uzupełnienie kolekcji muzealnej o obrazy wybitnego artysty, związanego ze środowiskiem lokalnym: Kazimierzem nad Wisłą, gdzie mieszkał oraz z Lublinem, gdzie prowadził zajęcia dla studentów historii sztuki na KUL. Święty Antoni przemawiający do ryb to jeden z najlepszych obrazów Michalaka, nagrodzony srebrnym medalem na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Religijnej w Padwie w 1931 r. przyniósł artyście duże uznanie. Prezentowany był przed wojną na wystawach w kraju i za granicą. Dzieło ukazuje jeden z cudów św. Antoniego, który wydarzył się w Rimini ok. 1227 r. To jedna z najlepszych prac Michalaka, odznaczająca się oryginalna kompozycją oraz zestawem środków malarskich, charakterystycznych dla obrazów religijnych artysty: kontrastowym światłocieniem, precyzyjnym rysunkiem oraz umieszczeniem sceny na tle kazimierskiego krajobrazu. Obraz Zwycięzca powstał na Olimpijski Konkurs Literatury i Sztuki zorganizowany z okazji Letniej Olimpiady w Londynie w 1948 r. Ujęta w obramowanie architektoniczne scena przedstawia biegnącego do mety mężczyznę oraz uskrzydloną boginię zwycięstwa Nike. Tematyka obrazu odnosi się do wydarzeń współczesnych artyście, co czyni płótno unikatowym i zupełnie wyjątkowym w jego twórczości. Jaśniejsza i bogatsza paleta barw wskazuje na echa impresjonizmu i nawiązuje do kameralnych portretów mistrza.

 

Plakat z napisem: "Nowe nabytki 2017, obrazy Antoniego Michalaka, grudzień 2017 - styczeń 2018". W tle obraz przedstawiający postać świętego w habicie.

Wydarzenia towarzyszące pokazowi:

oprowadzania kuratorskie:

21 grudnia 2017 r., godz. 16.00.

28 grudnia 2017 r. godz. 11.00.

warsztaty edukacyjne:

Jak Antoni namalował Antoniego – 5 stycznia 2018 r., godz. 11.00 –  zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Św. Antoni i Zwycięzca na ulicach Lublina – 12 stycznia 2018 r. godz. 11.00 – zajęcia edukacyjne dla młodzieży w wieku 13 – 18 lat.

Zapisy pod nr tel. (81) 537 96 82 lub (81) 537 96 62.

 

Logotyp MKiDN

Zakup obrazów dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp