06-03-2021 - 03-12-2021
Archiwum wystaw

Artysta wobec kolekcji

Wystawa w Galerii im. Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego.

Plakat promujący wystawę Korespondencje. Artysta wobec kolekcji

Kolekcjonerska pasja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego materializuje się w imponującym zbiorze dzieł, które obrazują istotne zjawiska w polskiej grafice i sztuce światowej XX i XXI wieku. Ideą wystawy jest prezentacja kolekcji z perspektywy dialogu, jaki Mysłowski – artysta i zarazem współtwórca zbioru, prowadzi z dziełami wybranych twórców. Budując topografię odniesień definiujących artystyczną tożsamość Mysłowskiego, ekspozycja poszerza perspektywę widzenia jego twórczości przez pryzmat inspiracji i relacji historycznych. Włączając wybrane dzieła i zjawiska artystyczne w szereg narracji, akcentuje znaczenie wzajemnych odniesień, kreśli płaszczyznę możliwych zależności i międzyobrazowych znaczeń. „Wewnętrzny język” zbioru determinuje ewolucja aktywności artystycznej Mysłowskiego, związanej z próbami poszukiwania własnego miejsca w świecie sztuki – począwszy od figuracji i poetyckiej metafory ukształtowanych w środowisku krakowskim, poprzez późniejsze doświadczenie abstrakcji geometrycznej i symboliczny powrót do uniwersum figury ludzkiej.

Na kształt zbioru w znacznej mierze oddziałała idea artystycznej wymiany dzieł sztuki, możliwa dzięki osobistym relacjom Kolekcjonerów często popartym wymianą listów. Włączona do ekspozycji korespondencja, będąca źródłem refleksji nad sztuką, rysuje obraz tych relacji i odnosi się do historii powstawania zbioru.

Działaniem oddającym „korespondencyjny” charakter twórczości Mysłowskiego jest jego interwencja w obiekt Jaspera Johnsa Target, będący nośnikiem dialogu obu artystów – najbardziej bezpośredniej formy korespondencji. Odpowiadając na prowokację Johnsa, który zachęca odbiorcę do udziału w tworzeniu nowych sensów, Mysłowski wchodzi z nim w twórczy dialog za pomocą języka abstrakcji geometrycznej. Jednocześnie definiuje ideę własnej sztuki, której trwałe elementy stanowią kratownica i krzyż. Obiekt ten, będący swoistym manifestem artystycznym, ma charakter kluczowy dla zrozumienia zarówno idei całej wystawy, jak i sztuki artysty.

W przestrzeń wzajemnych relacji włączono dzieła klasyków sztuki XX wieku, m.in.: Josepha Beuysa, Paula Cézanne’a, Marca Chagalla, Christo, Jaspera Johnsa, Wassily Kandinskiego, Kazimierza Malewicza, Amedeo Modiglianiego, Pieta Mondriana, Pabla Picassa, Victora Vasarely’ego, Andy Warhola, a także prace wybitnych artystów polskich, m.in.: Jana Berdyszaka, Henryka Berlewiego, Zbigniewa Dłubaka, Marii Jaremy, Jana Lebensteina, Romana Opałki, Henryka Stażewskiego, Mieczysława Wejmana, które zostały zestawione z obiektami autorstwa Tadeusza Mysłowskiego.

Kurator wystawy: Anna Hałata

Koordynator: Krystyna Rzędzian

Współpraca: Małgorzata Kozieł, Klara Sadkowska

Aranżacja: Michał Fronk

Czas trwania wystawy: 6 marca – 31 grudnia 2021.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp