30 października 2023
Archiwum wydarzeń

Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie | Konferencja naukowa

Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Muzeum Narodowe w Lublinie wspólnie organizują w dniach 6–7 listopada 2023 roku doroczną XXXVIII LUBELSKĄ KONFERENCJĘ: „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie”, pod patronatem naukowym Jego Magnificencji Rektora UMCS prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego.

Baner konferencji Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie

Swój udział w konferencji zadeklarowało 157 prelegentów reprezentujących ośrodki uniwersyteckie, konserwatorskie, instytuty naukowe, muzea i pracownie badawcze z Lublina, Warszawy, Wrocławia, Białegostoku, Torunia, Krakowa, Poznania, Rzeszowa i wielu innych ośrodków oraz z zagranicy: Ukrainy, Czech, Wielkiej Brytanii i USA. Zgłoszono 70 wystąpień.

W salach Muzeum Narodowego w Lublinie uczestnicy konferencji: archeolodzy, antropolodzy, archeozoolodzy, geomorfolodzy, konserwatorzy zabytków i specjaliści innych dyscyplin przedstawią wyniki najnowszych prac terenowych lub podsumują wieloletnie badania naukowe. Ważnym i aktualnym tematem poruszanym na tegorocznej konferencji będzie problem inwentaryzacji i dokumentacji strat wojennych dziedzictwa kulturowego w Ukrainie.

XXXVIII Lubelska Konferencja Archeologiczna. Program

XXXVIII Lubelska Konferencja Archeologiczna. Abstrakty

Konferencję będzie można śledzić w serwisach internetowych Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie oraz Muzeum Narodowego w Lublinie.

Logotyp PGE

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp