23-11-2015 - 23-11-2015
Archiwum wydarzeń

DIALOG, CZY DWA MONOLOGI? 23.11.2015

Konferencja towarzysząca wystawie „[A]symetrie. Sztuka współczesna w kontekście muzeum”

 

Sesja będzie okazją do przyjrzenia się i oceny efektów praktyki zestawiania obiektów sztuki współczesnej oraz dzieł sztuki dawnej, która jest coraz częściej widoczna we współczesnym muzealnictwie. W nawiązaniu do wystawy koncepcja spotkania zakreśla trzy obszary wzajemnych odniesień: praktyki „interwencji”, osobnych wystaw lokalizowanych w muzeach wielodziałowych, a także uzupełnień zastanej ekspozycji poprzez nowy zamysł kuratorski. Konferencja będzie akcentować jeszcze nierozpoznane, nieskodyfikowane obszary praktyk kuratorskich, pomoże również snuć rozważania nad zmiennymi sposobami interpretacji sztuki dawnej wobec współczesnych praktyk ekspozycyjnych, zarazem pozwoli opisać współczesną sztukę jako zakorzenioną w długiej tradycji formalnej i ikonograficznej.

Organizatorzy: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Lubelskie w Lublinie

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015

Konferencja zrealizowana przy pomocy finansowej Miasta Lublin, w ramach zadania „Dialog, czy dwa monologi? Sztuka współczesna w kontekście muzeum”

 

PROGRAM

Muzeum Lubelskie w Lublinie, 23 listopada 2015

Godz. 10.00

Przywitanie gości: Katarzyna Mieczkowska-Czerniak (dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie), Zbigniew Sobczuk (prezes Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych)

Sesja I: moderator – Marcin Lachowski

Iwona Szmelter (Warszawa), Oświeceniowy model interpretacji sztuki versus współczesna sztuka wizualna; konsekwencje dla zasad ochrony i konserwacji

Magdalena Białonowska (Warszawa), Co ma Koons do Le Bruna i Kapoor do Le Nôtre’a? O wystawach sztuki współczesnej w muzeach-rezydencjach na przykładzie Pałacu w Wersalu i Zamku Królewskiego w Warszawie.

Dyskusja

Przerwa kawowa

Godz. 12.00

Adam Soćko (Poznań), Sztuka współczesna w Muzeum Narodowym w Poznaniu – wybrane doświadczenia ostatniej dekady

Dominik Kuryłek (Kraków), Od Imhibition do Powierzchniologii. 50 lat dialogu Romana Dziadkiewicza z Muzeum Narodowym w Krakowie.

Dyskusja

13. 30 Przerwa obiadowa

Godz. 15.00

Sesja II: moderator – Piotr Majewski

Aneta Kramiszewska (Lublin), Dialog, czy dwa monologi? Koncepcja prezentacji sztuki religijnej w Muzeum Katedralnym w Würzburgu

Magdalena Howorus-Czajka (Gdańsk), Kościół św. Jana w Gdańsku i sztuka współczesna

Magdalena Ujma (Kraków), Sztuka współczesna w starych murach. Przypadek “Grodzkiej 5” w Lublinie

Dyskusja

Przerwa kawowa

Godz. 16.30

Agata Jakubowska (Poznań), Hopper/Gustowska

Piotr Lisowski (Toruń), W poszukiwaniu niemożliwego. O interwencjach budujących przestrzeń relacyjną.

Dyskusja

Godz. 18.00 zakończenie obrad

 

Organizatorzy: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Lubelskie w Lublinie

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015

Konferencja zrealizowana przy pomocy finansowej Miasta Lublin, w ramach zadania „Dialog, czy dwa monologi? Sztuka współczesna w kontekście muzeum”

 

Logotypy: Muzeum Lubelskie, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Kultura Dostępna, Lublin miasto inspiracji

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp