19-12-2017 - 19-12-2017
Archiwum wydarzeń

Dofinansowanie MKiDN w ramach programu “Infrastruktura Kultury” 2017

Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej dostosowanej do osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

 

Muzeum Lubelskie w 2017 roku otrzymało dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Infrastruktura Kultury” na realizację zadania “Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej skierowanej do osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu”. Dzięki dofinansowaniu zakupione zostały liczne udogodnienia, takie jak pętle indukcyjne czy plan tyflograficzny Kaplicy Trójcy Świętej, które zwiększyły dostępność oferty kulturalnej i edukacyjnej naszej instytucji. W związku z tym, utworzony został Informator na temat dostępności Muzeum Lubelskiego dla osób z niepełnosprawnościami, w którym zebrane zostały wszystkie najważniejsze informacje na temat zastosowanych udogodnień oraz możliwości zwiedzania naszego Muzeum przez osoby z niepełnosprawnościami.

Dzięki dofinansowaniu zakupiono następujące udogodnienia:
– plan tyflograficzny Kaplicy Trójcy Świętej opisany Braill’em oraz udźwiękowiony przy użyciu specjalnych etykiet, które można odtworzyć urządzeniem PenFriend dostępnym na miejscu,
– drukarka 3D do wykonywania kopii najcenniejszych eksponatów,
– stanowiskowa pętla indukcyjna zamontowana w kasie i sklepiku muzealnym, która pozwala na lepszą komunikację osób z dysfunkcją słuchu z pracownikiem Muzeum,
– przenośna pętla indukcyjna, którą można stosować jako system wspomagania słuchu dla osób niedosłyszących w czasie zwiedzania, wykładów, warsztatów czy wernisaży,
– system tourguide do oprowadzania turystów z audiodeskrypcją na żywo i wykorzystaniem indywidualnych pętli indukcyjnych,
– rzutnik, ekran oraz odtwarzacz video do projekcji z audiodeskrypcją na żywo,
– 5 tabletów z informacjami tekstowymi o Muzeum i ekspozycjach stałych oraz filmami w polskim języku migowym, które osoby z dysfunkcją słuchu mogą bezpłatnie wypożyczyć na czas zwiedzania Muzeum.

Dzięki zakupionemu wyposażeniu możliwe będzie dostosowanie prowadzonych działań kulturalnych i edukacyjnych do potrzeb i możliwości poznawczych osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu oraz stworzenie odpowiedniej oferty edukacyjnej. Zakupione wyposażenie jest uzupełnieniem wcześniejszych udogodnień, które Muzeum pozyskało w ramach innych projektów, m.in. tyflografik dla osób niewidomych, audiodeskrypcji wybranych obiektów, czy indywidualnych pętli indukcyjnych.

 

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury.

 

Szczegółowych informacji na temat dostępności Muzeum udziela Dział Edukacji:
tel. 81 537 96 15
kom. 693 677 602
edukacja@muzeumlubelskie.pl

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp