Search the collections

Show:

Polish Scouting Association (Warsaw; 1918-) (publisher), Certificate of the Polish Scouting Association ascertaining Stefan Maksymowicz’s membership in the organisationHeight: 18,8 cm, Width: 13,2 cm
ML/MART/505
The National Museum in Lublin, branch - Museum of Martyrdom "Under the Clock", ul. Uniwersytecka 1, Lublin

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp