22-10-2015 - 22-10-2015
Archiwum wydarzeń

Finał XIII Edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia kolumbów 22.10.2015

Sprawozdanie z Finału XIII Edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego

„W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

 

22 października 2015 roku w Galerii Malarstwa Polskiego XVII – XIX wieku na Zamku Lubelskim odbył się finał XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”. Wiersze i prozę prezentowało 15 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Lubelszczyzny. Nad konkursem patronat honorowy objęli: Lubelski Kurator Oświaty – Krzysztof Babisz i Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk.

Jury w składzie:

p. Alicja Jachiewicz – Szmidt – przewodnicząca jury,
p. Krystyna Zając – była więźniarka obozu w Ravensbrück,
p. Barbara Oratowska – kierownik Muzeum Martyrologii Pod Zegarem,
p. Jolanta Polańska – kierownik Działu Edukacji Muzeum Lubelskiego,
p. Alojzy Leszek Gzella – dziennikarz
przyznało nagrody w kategoriach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W kategorii: szkoły gimnazjalne nagrody i wyróżnienia zdobyły:

I miejsce – Zuzanna Michalczuk, uczennica Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
II miejsce – Agata Plewik, uczennica Gimnazjum nr 2 im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Niedrzwicy Kościelnej
III miejsce – Aleksandra Rybak, podopieczna Biłgorajskiego Centrum Kultury
Wyróżnienie – Anna Marchyk, uczennica Gimnazjum nr 3 w Krężnicy Jarej
Wyróżnienie – Emilia Nowak, uczennica Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrody i wyróżnienia zdobyli:

I miejsce – Izabela Wilk, uczennica II LO im. K. K. Baczyńskiego w Świdniku
II miejsce – Marek Szewc, uczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie
III miejsce – Kamila Samolej – uczennica II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
Wyróżnienie – Barbara Grzywna, uczennica Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
Wyróżnienie – Weronika Misztal, uczennica IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie

Jury bardzo wysoko oceniło poziom finału XIII edycji Konkursu. Zgromadzonym w sali Zamku Lubelskiego gościom wzruszeń dostarczały indywidualne prezentacje konkursowe w wykonaniu uczniów lubelskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Podkreślić należy różnorodny i staranny dobór tekstów poetyckich, fragmentów wspomnień o poetce i jej biografii. Na uwagę zasługuje także interpretacja głosowa utworów oraz wielka siła wyrazu, z którą recytatorzy oddali tragizm przeżyć więźniarek z Ravensbrűck, kobiet żyjących w ekstremalnych warunkach; które swoim życiem pokazały nam czym jest prawdziwy patriotyzm i uszanowanie drugiego człowieka.
Prezentowane teksty poetyckie Grażyny Chrostowskiej sugestywnie oddały specyfikę wyobraźni lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp