24 kwietnia 2024
Muzeum Józefa Czechowicza

Gabinety historii naturalnej Lublina

„Gabinety historii naturalnej Lublina” to wystawa o wyjątkowym charakterze. Patronuje jej idea działalności interdyscyplinarnej, której zasadą jest przekraczanie granic oraz łączenie różnych dziedzin wiedzy z twórczością artystyczną. Tytuł wystawy nawiązuje do ducha oświeceniowych gabinetów historii naturalnej i osobliwości przyrody, które stały się prekursorami muzeów.

Albumy malarstwa Krystyny Rudzkiej-Przychody: „Uśmiech rośliny” (2003), „Inspiracje Ziemią…..zakwitły bursztynem” (2022) oraz „Noblistka zapisana w zieleni” (2023) tworzą trylogię o magii przyrody oraz jej symbiozie z nauką i sztuką. Świadczą o jej olbrzymim znaczeniu w twórczości artystki. Na wystawie zaprezentujemy także lubelski bursztyn oraz lublinit z kolekcji dr. Lucjana Gazdy.

Otwarcie wystawy: 25 kwietnia 2024 godzina 18. Muzeum Józefa Czechowicza ul. Złota 3 Lublin

————–

Krystyna Rudzka-Przychoda – członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki 1990/1991. Studia na UMCS w Lublinie. Wieloletni członek, sekretarz obecnie w-ce prezes Zarządu Okręgu Lubelskiego ZPAP oraz członek Zarządu Głównego ZPAP(GSK). Autorka albumu „uśmiech Rośliny”. Organizatorka i uczestniczka szeregu plenerów, wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Laureatka nagród i wyróżnień. Zorganizowała kilkadziesiąt wystaw indywidualnych m.in: Instytut kultury Polskiej – Lipsk (Niemcy) – 1989, BWA Rzeszów – 1991, BWA Tarnów – 1993, Munster (Niemcy) – 1995, 2002, Konsulat Generalny RP Nowy Jork (USA) – 1997, Fundacja Kultury Polskiej New Jersej (USA), Galeria „Pod Podłogą” 2002 Lublin, Festiwal Nauki i Sztuki Uniwersytet w Siedlcach, „Tajemnica Zielonej Materii” Lublin, Muzeum Nadwiślańskie „Geocykl” Kazimierz Dolny – 2000. Od 25 lat współpracuje z geologiem dr. Lucjanem Gazdą, tworząc cykle o tematyce geologicznej: Państwowe Muzeum na Majdanku Lublin 2006, Muzeum W Chełmie „Istota Materii” – 2011, Oddział Muzeum Lubelskiego w Łęcznej „Dusza Kamienia Odrzuconego” – 2011, Galeria Radia Lublin. Uczestniczyła w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

 

Lucjan Gazda – geolog, absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk technicznych w dziedzinie górnictwa. Praca naukowa i dydaktyczna na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej oraz PWSZ w Chełmie. Autor ponad 100 artykułów związanych głównie z Lubelszczyzną, lubelskim węglem, lubelskimi surowcami kamiennymi i lubelskim bursztynem. Łączy archaiczne zaciekawienie materią pionierów geologii z nowoczesnymi metodami badawczymi. Przedmiot badań, minerały, skały i procesy geologiczne traktuje podmiotowo i emocjonalnie jako misterium rozgrywające się w kosmosie i historii materialnej cywilizacji. Na przestrzeni 25 lat aktywności zawodowej zaowocowało to kilkoma wystawami kamieni zwykłych oraz ich niezwykłego wnętrza wspólnie z lubelskimi artystami oraz organizacją międzynarodowego pleneru malarsko-rzeźbiarskiego i wystawy Zielone i Białe inspirowanego unikatowym kamienieniem chełmskim odkrywanym w badaniach archeologicznych.

plakat wystawy
zdjęcie bursztynu
oraz swiadek daru serca

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp