20-04-2021 - 21-04-2021
Archiwum wydarzeń

KONFERENCJA “ŚWIAT WINCENTEGO POLA”

W imieniu wszystkich Organizatorów serdecznie zapraszamy na 214. urodziny Poety-Geografa, czyli do udziału w dorocznej konferencji z cyklu ŚWIAT WINCENTEGO POLA, która odbędzie się on-line w dniach 20–21 kwietnia 2021 r. (wtorek–środa) w godz. 10.00–12.30 na platformie Zoom.

Muzeum Narodowe w Lublinie
Oddział Muzeum Literackie w Lublinie
Filia Muzeum Dworek Wincentego Pola

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Literaturoznawstwa, Instytut Językoznawstwa
i Kolegium Dydaktyczne Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej

oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
Oddział Lubelski, Pracownia Wincentego Pola

zapraszają na

XIII Ogólnopolską Konferencję ŚWIAT WINCENTEGO POLA

pod hasłem

“Miło spoglądać, Wisło, na twe nurty”
Rzeki: emocje – magia – ekologia

która odbędzie się on-line na platformie Zoom


P R O G R A M

20 kwietnia 2021 roku (wtorek)Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/85414979267?pwd=eWFwTFA0aFoyNGZOWVZTVmZGMTBWUT09
Meeting ID: 854 1497 9267, Passcode: 106349

10.00 – Powitanie uczestników spotkania

10.10 – Wiktor Kowalczyk (Dworek Wincentego Pola, Filia Muzeum Literackiego w Lublinie, Oddziału Muzeum Narodowego w Lublinie) – „O rzekach i Wincentym Polu” – wprowadzenie w tematykę konferencji

10.30 – Ks. prof. Henryk Drawnel (Katedra Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) – „Jordan pomiędzy Eufratem a Nilem: Starożytny Izrael i jego „rzeki””

10.50 – Paweł Jarczewski (Izba Pamięci Wincentego Pola, „Wyspa Skarbów” Gdańskiego Archipelagu Kultury, Gdańsk Sobieszewo) – „Ujście Wisły nie jedno ma imię. Proces kształtowania się ujścia Wisły do morza na przestrzeni wieków”

11.10 – Dr Marek Bednarski (Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy, Oddział Lubelski) – „Rola rzek w strukturze fortyfikacji na terenie Polski”

11.30 – Dr Andrzej Konstankiewicz (Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy, Oddział Lubelski) – „Stalowe kadłuby na wodach Polesia”

11.50 – Dyskusja

21 kwietnia 2021 roku (środa)

Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/84563592156?pwd=NU5QenNDT1o1ei9JbGVHNVpkZFhFUT09
Meeting ID: 845 6359 2156, Passcode: 383685

10.00 – Anna Kacprzak (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Oddział Grodzisko Żmijowiska) – „Osadnicza i kulturowa funkcja rzek w pradziejach i wczesnym średniowieczu w oparciu o wybrane stanowiska archeologiczne z rejonu Małopolskiego Przełomu Wisły i krain do niego przyległych”

10.20 – Paweł Jarczewski (Izba Pamięci Wincentego Pola, „Wyspa Skarbów” Gdańskiego Archipelagu Kultury, Gdańsk Sobieszewo) – „Pierwsze, tak dokładne opisanie…? Wisła i jej siostry w hydrograficznym ujęciu Wincentego Pola”

10.40 – Marta Kłak-Ambrożkiewicz (Muzeum Domu Jana Matejki, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie) – „„Jeśli Bóg da, chciałbym jeszcze, nim wyjadę za granicę, zwiedzić Karpaty”: Jan Matejko wśród przedburzowców nad Wisłą – wizja antropologiczna”

11.00 – Dorota Seweryn-Puchalska (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Oddział Kamienica Celejowska) – „Rzeka jako zmienna metafora w sztukach wizualnych”

11.20 – Prof. Małgorzata Król (Kolegium Dydaktyczne Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) – „Pasje naukowe Wincentego Pola i Gustawa Zielińskiego”

11.40 – Dr Joanna Wiśniewska-Krupa (Muzeum Narodowe w Lublinie, Oddział Muzeum Literackie w Nałęczowie) – „Rzeki w przestrzeniach sakralnych liryków Wincentego Pola. Od orbis exterior do poetyckiej praktyki”

12.00 – Dyskusja

12.20 – Podsumowanie i zakończenie

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp