25-11-2014 - 25-11-2014
Archiwum wydarzeń

KONKURS RECYTATORSKI PROZY STEFANA ŻEROMSKIEGO O ZŁOTĄ RÓŻĘ ROZSTRZYGNIĘTY 25.11.2014

Po raz piąty uczniowie wszystkich szczebli szkół województwa lubelskiego zmierzyli się z prozą Stefana Żeromskiego. Konkurs Recytatorski O Złotą Różę, organizowany przez Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, honorowym patronatem objął Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz. Finał konkursu odbył się 25 listopada 2014 r. w sali balowej Pałacu Małachowskich. Uczniowie recytowali fragmenty “Przedwiośnia”, “Wiernej rzeki”, “Ludzi bezdomnych”, “O Adamie Żeromskim wspomnienie”.


Jury w składzie: Marzenna Grzeszczyk – przedstawicielka LKO, Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska, Irena Sudzińska-Kowalczyk oraz Bogumiła Wartacz, oceniało stopień opanowania tekstu, poprawność interpretacji utworu, kulturę mowy i ogólne wrażenie artystyczne.

Grand Prix – Złotą Różę zdobyli: Hubert Rak – uczeń Szkoły Podstawowej w Rąblowie (nauczyciel – Anna Świecka) i Michał Górski z LO im. Stefana Żeromskiego (nauczyciel – Jolanta Woźniakowska).

Nagrodę I otrzymały: Karolina Góra – uczennica Szkoły Podstawowej w Nałęczowie (nauczyciel – Katarzyna Kowalska) i Karolina Kołodziej z LO im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie (nauczyciel – Alina Gomółka).

Nagroda II trafiła do: Pauliny Pecio z Gimnazjum im. E.M. Andriollego w Nałęczowie (nauczyciel – Justyna Kowalik) oraz Ilony Chudzik z LO im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie (nauczyciel – Alina Gomółka).

Nagrodę III otrzymała Agnieszka Staszek z Liceum Plastycznego w Nałęczowie (nauczyciel – Jolanta Woźniakowska).
Podziękowania otrzymały – Karolina Pawlak ze Szkoły Podstawowej w Nałęczowie (nauczyciel – Marta Wójcik) i Maja Józefowska z Liceum Plastycznego w Nałęczowie (nauczyciel – Jolanta Woźniakowska).


Wszyscy finaliści oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a uczestnicy konkursu oprócz dyplomu otrzymali nagrody książkowe i słodkie upominki.

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp