14-02-2014 - 14-02-2014
Archiwum wydarzeń

Konkurs „Rodzinna historia” 14.02.2014

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy z Muzeum Lubelskim w Lublinie – Oddział Martyrologii „Pod Zegarem” zapraszają do wzięcia udziału w VII edycji konkursu „Rodzinna historia”. Konkurs ma na celu zainteresowanie młodzieży naszego miasta i regionu najnowszą historią. Do propagowania tej tematyki zobowiązuje naszą szkołę wieloletnia współpraca ze środowiskami kombatanckimi, a zwłaszcza noszone przez nas imię Obrońców Lublina 1939 r.

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Polegać będzie na zebraniu i opisaniu przez młodzież w formie opowiadania lub reportażu prawdziwego zdarzenia z lat wojny i okupacji (od 1 września 1939 r. do maja 1945 r.), którego uczestnikiem lub obserwatorem był ktoś z rodziny lub znajomych opisującego. Prace gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych oceniane będą oddzielnie. To nie muszą być opowieści o wydarzeniach wielkich, o nadzwyczajnym bohaterstwie. Zwykłe życie i codzienne zdarzenia w tamtych trudnych czasach też zasługują na nasze zainteresowanie i pamięć. Kryteria oceniania prac od dnia 9 grudnia 2013 roku będą do wglądu na stronie internetowej organizatora: www.zsel.lublin.pl. Zamieszczone będą tam również przykładowe pytania do wywiadu na temat życia na wsi w czasie okupacji, które udostępnił współpracujący z nami Instytut Historii UMCS. Podobnie jak w latach poprzednich, konkurs objęli honorowym patronatem: Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, Lubelski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Babisz, Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS Pan prof. dr hab. Robert Litwiński, a patronem prasowym konkursu jest „Kurier Lubelski”.

Zgłoszenie się do konkursu polega na przesłaniu do organizatora w terminie do dnia 14 lutego 2014 r. pisemnej wypowiedzi na temat: „Rodzinna historia. Opowieść o zdarzeniu z lat wojny i okupacji (1 września 1939 r. – maj 1945 r.), którego uczestnikiem lub świadkiem był członek mojej rodziny.” w formie elektronicznej na adres rodzinnahistoria@gmail.com oraz w formie wydruku na adres: Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin w kopercie z dopiskiem „Rodzinna historia”.

Autor powinien również podać swoje dane: adres do korespondencji i telefon kontaktowy, datę urodzenia oraz klasę, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza, a także nazwisko nauczyciela – opiekuna pracy (jeżeli był). Objętość pracy nie powinna przekraczać 3 stron formatu A4 wydrukowanych standardową czcionką 12-punktową przy pojedynczej interlinii. Autorom najciekawszych prac sponsorzy konkursu obiecują cenne nagrody. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

 

Załączniki do pobrania:

Pytania Do Wywiadu [Dokument programu Microsoft Word 97–2003 (28,5 KB)]
Regulamin konkursu “Rodzinna historia” [Dokument programu Microsoft Word 97–2003 (32,5 KB)]
Kryteria Oceniania [Dokument programu Microsoft Word 97–2003 (31,5 KB)]
plakat konkursu “Rodzinna historia” [Dokument PDF (1,7 MB)]

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp