2023-11-12 - 2023-11-26
Archiwum wydarzeń

Listopad z MZWDR – wspominamy ziemie wschodnie

 

Program wydarzenia:

 

Zaduszki Kresowe, 12.11.2023 r.
13.15 | Msza Święta w intencji Polaków poległych i zamordowanych na Kresach Wschodnich RP oraz zmarłych członków organizacji kresowych, Kościół Rektoralny Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej
14.20 | Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Tablicą Ponarską, Kościół OO. Dominikanów
14.40 | Złożenie kwiatów przy Pomniku „Symbol Lwa” pod Zamkiem

Obchody 130. rocznicy urodzin Olgi Daukszty – polskiej poetki i nauczycielki z Łotwy, 18.11.2023 r.
14.00 | Rozpoczęcie i powitanie gości, dr Marcin Gapski, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej
14.10 | Prezentacja idei „Słownika inteligencji polskiej w ZSRR 1945-1991”, Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN
14.40 | Dyskusja wokół publikacji II tomów „Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945-1991”, Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN, Tomasz Otocki, Przegląd Bałtycki, dr Natalia Szabołtas
15.00 | Przerwa, możliwość zakupu książek
15.20 | „Czym są Kresy i dlaczego są tak ważne?”, Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN
16.00 | „Sylwetka dyneburskiej poetki i nauczycielki Olgi Daukszty w świetle jej korespondencji i twórczości”, dr Natalia Szabołtas
16.20 | Prezentacja muzealiów poświęconych Oldze Daukszcie – Anna Marcińczak, Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie
16.40 | „Polacy na Łotwie” – dr Krystyna Barkowska, Uniwersytet Łotewski, Centrum Polonistyki i Bohemistyki
17.00 | Przerwa, próba Zespołu
18.00 | „Oldze Daukszcie – in memoriam. W 130. rocznicę urodzin” – koncert w wykonaniu Ewy Sawczuk z zespołem Tango Sin Quinto z Łotwy

Andris Gailis – łotewski dyrygent symfoniczny, kompozytor, aranżer i śpiewak operowy. Obecnie doskonali warsztat w klasie kompozycji Artura Maskata na Łotewskiej Akademii Muzycznej im. Jazepa Vitola. Jego najnowsze dzieło to cykl pieśni do słów Olgi Daukszty.

Ewa Sawczuk – polska śpiewaczka, filolożka i nauczycielka mieszkająca w Rydze. Absolwentka Konserwatorium Królewskiego Niderlandach (Wydział Muzyki Dawnej). Obecnie pracuje w Chórze Łotewskiej Opery Narodowej oraz organizuje własne projekty artystyczne.

Tango Sin Quinto

Założony w 2004 roku, zespół początkowo wykonywał utwory mistrza tanga, Astora Piazzolli. Wraz z upływem czasu, w procesie ciągłego odkrywania i samorozwoju, brzmienie zespołu stało się bardziej wszechstronne, a jego repertuar uzupełniany w różnych kierunkach – od najpiękniejszych francuskich chansons po gorące melodie latino.

Bilety na koncert: www.bilety.mnwl.pl

Lwowski Listopad, 19.11.2023 r.
13.15 | Msza Święta w intencji obrońców Lwowa, Kościół Rektoralny Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej
14.30 | „Orlęta Lwowskie – historia i pamięć”, Mirella Rusek-Pora, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej
15.00 | Pokaz obiektów z kolekcji Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej związanych z walkami o Lwów w 1918 r.

Wystawa czasowa “Obrazy bez-kresu” Doroty Jurkowskiej, 26.11.2023 r.
12.00 | Wernisaż wystawy czasowej malarstwa Doroty Jurkowskiej „Obrazy bez-kresu”, kurator Marcin Lachowski

W trakcie wszystkich wydarzeń w Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej odbywać się będzie zbiórka zniczy na polskie cmentarze z Wołynia i Podola.

Organizatorzy:
Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – oddział Muzeum Narodowego w Lublinie
Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie – oddział Muzeum Narodowego w Lublinie
Wydział Filologiczny Uniwersytet w Białymstoku
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Lublinie
Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Lublinie
Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej
Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko – Podolskiej
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Lublin
Stowarzyszenie Wspólnota Polska Oddział w Lublinie
Stowarzyszenie Środowiska Borowiczan-Sybiraków
Związek Piłsudczyków Oddział w Lublinie
Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Lubelski
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp