28-06-2019 - 28-06-2019
Archiwum wydarzeń

„Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej”. Prezentacja założeń i scenariusza wystawy stałej 28.06.2019

28 czerwca 2019 roku w Pałacu Lubomirskich w Lublinie zaprezentowane zostaną założenia i scenariusz wystawy stałej tworzonego oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie „Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej”.

 

W celu wypracowania ideowej i merytorycznej koncepcji nowego muzeum powołane zostało Kolegium Doradcze przy Dyrektorze Muzeum Lubelskiego w Lublinie. W jego składzie są przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego; wybitni muzealnicy: Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, Dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu; historycy z lubelskiego środowiska naukowego i przedstawiciele Muzeum Lubelskiego. Pracami kolegium kieruje Dyrektor Muzeum Lubelskiego dr Katarzyna Mieczkowska. Następnie rozpoczęły się prace nad przygotowaniem scenariusza wystawy stałej. Pracuje nad nim osiem zespołów, w skład których wchodzą historycy, historycy sztuki, literaturoznawcy i przedstawiciele innych dyscyplin, a także zewnętrzni eksperci. Równolegle prowadzone są kwerendy wewnętrzne i zewnętrzne, dokonywane są także zakupy eksponatów na przyszłe wystawy.

 

Zdjęcie Pałacu Lubomirskich w Lublinie, siedziby Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

 

Program wydarzenia:

1. Powitanie gości:
– prof. dr hab. Iwona Hofman, Dziekan Wydziału Politologii UMCS;
– dr Katarzyna Mieczkowska, Dyrektor Muzeum Lubelskiego.

2. Przemówienie prof. dr hab. Piotra Glińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Przemówienie Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa Lubelskiego.

4. Wystąpienia wprowadzające:
dr Leon Popek, “Wschodnie Ziemie Rzeczypospolitej. Przestrzeń – czas – ludzie”.
dr hab. Łukasz Gaweł, “Odwiedzający we współczesnym muzeum. Edukacja, interpretacja, partycypacja”.

5.Prezentacja stanu prac nad utworzeniem Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej:
– dr Katarzyna Mieczkowska, Dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Prezentacja idei Muzeum Ziem Wschodnich.
– dr Andrzej Frejlich, dr Marcin Gapski, Multimedialna prezentacja scenariusza wystawy stałej muzeum.

6. Dyskusja, czas dla mediów.

Muzeum Lubelskie w Lublinie prezentując efekty dotychczasowych prac nad merytoryczną koncepcją i scenariuszem wystawy stałej, rozpocznie społeczne konsultacje dotyczące kształtu placówki.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp