22 lutego 2024
Muzeum Józefa Czechowicza

Nagroda “Reflektor” – nabór zgłoszeń

Piszesz wiersze i myślisz o wydaniu debiutanckiej książki poetyckiej? Wyślij na konkurs jej projekt – oceni go doświadczone Jury, na czele którego stoi Małgorzata Lebda, laureatka Nagrody Literackiej Gdynia oraz Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej. Zwycięski tom zostanie wydany jeszcze w tym roku!

DLACZEGO „REFLEKTOR”? Nazwa konkursu nawiązuje do grupy literackiej, która rozpoczęła działalność w Lublinie dokładnie sto lat temu. Debiutujący wówczas autorzy stworzyli nowatorski język wrażliwości i wpłynęli na dalsze dzieje poezji – nie tylko lokalnej. Wywodzący się z tej grupy Józef Czechowicz stał się jednym z najważniejszych twórców poetyckich minionego stulecia.

CO NALEŻY WYSŁAĆ? Projekt tomu poetyckiego wraz z tytułem oraz dokumentami określonymi w regulaminie (karta zgłoszenia oraz oświadczenie – do pobrania na stronie https://zamek-lublin.pl/regulamin-konkursu-nagrodarefle/).

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ? Konkurs skierowany jest do osób przed książkowym debiutem poetyckim. Może wziąć w nim udział każda osoba, która prześle pracę konkursową zgodną z wymaganiami opisanymi w Regulaminie.

DO KIEDY? Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 maja 2024 roku.
KTO OCENI PRACE? Jury w składzie Małgorzata Lebda (przewodnicząca), Jakub Skurtys, Rafał Rutkowski, Aleksander Wójtowicz.
WYNIK zostanie ogłoszony 15 czerwca 2024 roku.
NAGRODĄ będzie druk zwycięskiego tomu.

INFORMACJE: czechowicz@mnwl.pl
ORGANIZATORZY: Muzeum Narodowe w Lublinie, Urząd Miasta Lublin (partner).
PATRONAT: Dosłowna, Fundacja Heuresis, Papier Ścierny, Strona Czynna, Zakład Magazyn

plakta wydarzenia nagroda reflektor

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp