18-10-2014 - 19-10-2014
Archiwum wydarzeń

Obchody 150. rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego 18-19.10.2014

W dniach 18-19 października 2014 r., z okazji 150. rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego oraz 90. rocznicy nadania pisarzowi godności Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie zorganizowało uroczystości rocznicowe. Wzięli w nich udział przedstawiciele Zarządu Głównego PTTK, władze wojewódzkie, powiatowe i miejskie, nauczyciele, przedstawiciele instytucji społecznych i kulturalnych oraz licznie przybyli mieszkańcy Nałęczowa.

 

W pierwszym dniu, 18 października 2014 r., a sali balowej Pałacu Małachowskich zaprezentowano film biograficzny o Stefanie Żeromskim. W hołdzie pisarzowi wystąpił chór Jubileum działający przy parafii Wieczerzy Pańskiej Księży Pallotynów w Lublinie pod dyrekcją Tomasza Orkiszewskiego. Członkiem chóru jest wiceburmistrz Nałęczowa p. Artur Rumiński. W programie koncertu znalazły się zarówno utwory wokalno-instrumentalne kompozytorów polskich z udziałem solistów, jak i pieśni patriotyczne oraz utwory popularne.

W drugiej części uroczystości odbył się benefis Stefana Butryna – kustosza Muzeum Stefana Żeromskiego w latach 1954-1990, uhonorowanego w tym dniu odznaką „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”. W specjalnym koncercie dla Jubilata wystąpiła Kapela Nałęczowska, działająca przy Nałęczowskim Ośrodku Kultury, która zaprezentowała utwór specjalnie napisany dla p. Stefana.

W dniu następnym, 19 października 2014 r. w „Domu Światła”- ochronie zbudowanej staraniem Stefana Żeromskiego w latach 1905-1907, w Nałęczowie przy ul. Poniatowskiego 39, otwarto wystawę pod hasłem „Piewcy piękna ziemi polskiej – krajobrazy Stefana Żeromskiego” wg scenariusza Marii Mironowicz-Panek. Wystawa składa się z sześćdziesięciu fotografii autorstwa instruktora fotografii i krajoznawcy, członka Komisji Krajoznawczej ZG PTTK Macieja Maślińskiego z Ostrowa Wielkopolskiego, fotografika lubelskiego Piotra Maciuka oraz nałęczowskiego nauczyciela Grzegorza Wójcika. Fotografie przedstawiające krajobrazy bliskie sercu Stefana Żeromskiego – rodzinną Ziemię Świętokrzyską, Podlasie i Nałęczów, widoki tatrzańskie i nadmorskie opatrzone są cytatami z dzienników, listów i powieści Żeromskiego wyrażającymi zachwyt pisarza nad pięknem przyrody tych miejsc i regionów. W wernisażu uczestniczyła m.in. liczna grupa członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej z Ostrowca Świętokrzyskiego z jego prezesem Zbigniewem Pękalą, Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W darze dla Muzeum przekazali portret pisarza autorstwa artysty Tadeusza Kurka.

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp