18-10-2014 - 19-10-2014
Archiwum wydarzeń

Obchody 150. rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego 18-19.10.2014

Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie
Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie
Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

zapraszają na

OBCHODY 150. ROCZNICY URODZIN STEFANA ŻEROMSKIEGO

i

90. ROCZNICY NADANIA PISARZOWI

GODNOŚCI CZŁONKA HONOROWEGO

POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRAJOZNAWCZEGO

 

 

18 października 2014 r.,

godz. 11.00, Pałac Małachowskich

Stefana Żeromskiego dusza rozdarta
– film w reżyserii Lucyny Smolińskiej i Mieczysława Sroki
W hołdzie Stefanowi Żeromskiemu
– koncert chóru Jubileum pod dyrekcją Tomasza Orkiszewskiego

Benefis Stefana Butryna, wieloletniego kustosza Muzeum Stefana Żeromskiego, z udziałem Kapeli Nalęczowskiej

godz. 14.00, spacer Śladami Stefana Żeromskiego
– prowadzi Maria Mironowicz-Panek


19 października 2014 r.,

godz. 11.00, Ochronka, ul. Poniatowskiego 39
– otwarcie wystawy Piewcy Ziemi Polskiej – Krajobrazy Stefana Żeromskiego

W związku z uroczystościami 150. rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego
18 października 2014 r. Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie będzie nieczynne
19 października 2014 r. Muzeum będzie czynne od godz. 11.30.

Zapraszamy do udziału w uroczystościach.

————-

 

Sto pięćdziesiąt lat temu, 14 października 1864 roku, w Strawczynie na ziemi kieleckiej urodził się Stefan Żeromski, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, publicysta i dramaturg, społecznik, promotor idei regionalizmu.

Z tej okazji Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie organizuje obchody 150. rocznicy urodzin pisarza.
Nałęczów był dla Żeromskiego miejscem szczególnym. Tutaj rozwinął działalność pisarską i społeczną, ożenił się, zbudował dom i pragnął zamieszkać na stałe. Tutaj także pochował swego jedynego syna Adama. Wątki i krajobrazy nałęczowskie zajmują wiele miejsca w jego twórczości. Odnajdziemy je w Dziennikach, w nowelach Siłaczka, Zmierzch, Zemsta jest moją, Z odczytem, w powieściach Ludzie bezdomni, Dzieje grzechu, Nawracanie Judasza, w dramatach Róża, Uciekła mi przepióreczka oraz w opracowaniach Snobizm i postęp i O Adamie Żeromskim wspomnienie.

W 1924 roku Żeromski otrzymał godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
W uzasadnieniu wniosku napisano:
Jeżeli Chełmońskiego uważamy za nieporównanego odtwórcę pejzażu polskiego w malarstwie, to w literaturze palmę pierwszeństwa w opisie krajobrazu bez żadnych zastrzeżeń należy przyznać Żeromskiemu. Jego opisy przyrody polskiej są tak trafne, tak barwne, tak przepojone miłością ziemi, że można nazwać Żeromskiego piewcą tej ziemi. (opublikowane w czasopiśmie Ziemia, nr 4, 1924).
Pisarz stworzył niepowtarzalną poezję krajobrazu. Nikt inny tak jak Żeromski nie potrafił oddać uroku polskich pejzaży. Wystawa „Krajobrazy Stefana Żeromskiego” ukazuje opisane w jego powieściach krajobrazy lubelskie – Lublina, Nałęczowa, a także Podlasia, widoki Gór Świętokrzyskich, krajobrazy tatrzańskie i nadmorskie.

Autorami fotografii są: Maciej Maśliński, Piotr Maciuk i Grzegorz Wójcik.

Podczas uroczystości w sobotę, 18 października 2014 r. w sali balowej Pałacu Małachowskich odbędzie się benefis Stefana Butryna, kustosza Muzeum Stefana Żeromskiego w latach 1954-1990, który w roku bieżącym ukończył 90 lat.

Dzięki pracy w muzeum Stefan Butryn miał okazję poznać wielu wybitnych pisarzy, artystów, prowadził z nimi korespondencję, organizował spotkania z badaczami twórczości Stefana Żeromskiego. Wiele czasu poświęcał poszukiwaniu pamiątek, dokumentów i listów Żeromskiego i ludzi z jego kręgu. Spisywał wspomnienia o pisarzu, publikował je w prasie i periodykach. Opracował interesujący album o Żeromskim pt. “Portrety i krajobrazy” oraz “Wspomnienia o Żeromskim i gościach kurortu”. Wzbogacił kolekcję dokumentów dotyczących rodziny Jana Witkiewicza, Faustyny Morzyckiej i in. Zgromadził około osiemset tomów cennych wydawnictw dla biblioteki naukowej Muzeum Stefana Żeromskiego, zawierający ciekawy materiał ilustracyjny i fotograficzny. Z wiedzy Pana Stefana Butryna korzystało wielu studentów różnych uczelni, piszących prace magisterskie. W czasie swej kariery zawodowej pełnił wiele funkcji społecznych. Jest członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, prezesem Koła Przewodników PTTK. Ostatnio otrzymał tytuł Zasłużonego Przewodnika i złotą odznakę PTTK. Za działalność uhonorowany został odznaczeniami państwowymi, m.in. srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp