9 kwietnia 2024
Archiwum wystaw

Oblicza plakatu. Kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego, wystawa czasowa

Baner wystawy Oblicza plakatu. Kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego

Plakat, jako komunikat odwołujący się do współistnienia słowa i obrazu, jest narzędziem opartym na grze znaczeń, które uruchamia wyobraźnię, zmuszając do odczytywania znaków-symboli i poszukiwania nowych sensów. Mimo transformacji formalnych medium, przemian społecznych i ekonomicznych, zmian w estetyce przestrzeni publicznej i rozwoju mediów elektronicznych nie stracił swojej mocy, ekspresji i siły publicznego oddziaływania. Odnosząca się do istoty plakatu definicja sformułowana przez wybitnego plakacistę i teoretyka sztuki Adolfa Mouron Cassandra, określająca go jako wizualny telegram, pozostaje ciągle aktualna. Bez względu na charakter i odmienność środków graficznych, rozpiętych między oszczędnym znakiem i lapidarnością przekazu a bogactwem pikturalnej materii i anegdotą, „sztuka ulicy” jest wciąż jedną z ważnych form komunikacji wizualnej.

Prezentowane na wystawie plakaty stanowią część kolekcji sztuki współczesnej zebranej przez Irenę Hochman i Tadeusza Mysłowskiego – wywodzących się z Lublina marszandki i artysty, którzy swoje życie związali z Nowym Jorkiem. Obiekty, nazywane przez Tadeusza Mysłowskiego kwiatami ulicy, pochodzą przede wszystkim z przypadających na lata 60. ubiegłego wieku czasów studiów artysty w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Stanowią interesujący dokument epoki, w który wpisuje się fenomen tak zwanej polskiej szkoły plakatu. Kolejny etap budowania zbioru zainicjował wyjazd do Nowego Jorku w 1970 roku. Ulice polskich miast, zapamiętane jako „galeria” zapewniająca stałą obecność sztuki w codziennym życiu niezależnie od statusu społecznego, zastąpiły wizyty w galeriach sztuki i muzeach, do dziś pozostające jednym z rytuałów osobistego doświadczania miasta przez Kolekcjonerów.

Strukturę wystawy tworzy sześć stref odwołujących się do wątków tematycznych. Prezentowane w nich plakaty dają szeroki przegląd tendencji obecnych w tej dyscyplinie sztuki. Ekspozycja sygnalizuje różnorodność medium, rysujące się analogie formalne i wzajemne zależności, a także cechy odrębne, które budują ten niejednolity, wielowymiarowy konglomerat.


Wystawę dedykujemy Szymonowi Bojce – wybitnemu historykowi i krytykowi sztuki, znawcy plakatu, badaczowi twórczości artystów polskich w USA, wykładowcy Rhode Island School of Design w Providence. Prywatnie – dobremu duchowi i przyjacielowi Tadeusza Mysłowskiego, z którym przez długie lata pozostawał w symbiotycznym układzie wspólnych idei i myślenia o sztuce.

Oblicza plakatu. Kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego
Zamek Lubelski, wystawa czynna od 7 lipca 2023

Kuratorki wystawy: Anna Hałata, Klara Sadkowska

Logotypy wystawy Oblicza plakatu. Kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp