22-04-2016 - 05-06-2016
Archiwum wystaw

PLAKATY WYSTAW MUZEUM LUBELSKIEGO W LUBLINIE I ICH TWÓRCY 22.04-5.06.2016

Muzeum Historii Miasta Lublina (Brama Krakowska)

22.04-5.06.2016

 

Plakat wystawy Sztuki Dziecka

 

Na wystawie pokazano plakaty i afisze pochodzące ze zbiorów Muzeum Historii Miasta Lublina. Powstały one w celu promocji wystaw, jakie miały miejsce w Muzeum Lubelskim, początkowo w jego pierwszej siedzibie na ul. Narutowicza 4, potem na Zamku oraz w Oddziale Historycznym, mieszczącym się od początku w zabytkowej Bramie Krakowskiej.
Z ponad trzystu obiektów wybrano najciekawsze od strony formalnej, o interesujących środkach wyrazu plastycznego. Wystawa ukazuje zarówno skromny afisz informacyjny jak i plakat artystyczny, w tym reprezentantów polskiej szkoły plakatu.
Prezentujemy plakaty Alfreda Gaudy, Jerzego Kostki, Juliusza Kurzątkowskiego, Brunona Nagrodzkiego, Eugeniusza Pola, Franciszka Starowieyskiego, Janusza Świeżego, Henryka Szulca, Henryka Zwolakiewicza. Większość z nich to autorzy całego plakatu, łącznie z liternictwem, ale prezentujemy również autorów fragmentów plakatu a także drukarnię Adama Jarzyńskiego.
Jerzy Durakiewicz, Anna Gajewska, Anna Jelonek, Stefan Sarnecki, Jerzy Walikowski są autorami wielu ciekawych plakatów do wystaw w Muzeum Lubelskim, które nie znalazły się na tej wystawie z powodu ograniczonego miejsca sali wystaw czasowych oraz złego stanu zachowania papieru. Pragniemy jednak je wymienić licząc, że wzbudzi to zainteresowanie odbiorców wystawy i licznych miłośników sztuki plakatu. Wielu lubelskich artystów jest wciąż za mało znanych, lub nieco zapomnianych, a przecież wielu z nich odnosiło sukcesy w skali międzynarodowej.
Plakaty lubelskie wpisują się w drogę, jaką przeszedł polski plakat na przestrzeni XX w. Chronologiczny układ obiektów pomaga zobaczyć tendencje i kierunki w tej dziedzinie.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp