Podsumowanie pierwszego spotkania w ramach projektu „Oferta kulturalno-
edukacyjna do wystawy ‘Magia Starożytnego Egiptu’ dostępna dla wszystkich”
(18.08.2022)

  1. Wprowadzenie (założenia projektu, cele projektu, planowane realizacje):

  2. Omówienie planowanej oferty kulturalno-edukacyjnej do wystawy „Magia Starożytnego Egiptu”

  3. Metody ewaluacji projektu – przeprowadzanie ankiet na temat dostępności oferty, dzięki którym łatwiej będzie ocenić potrzeby odbiorców oraz wprowadzić oczekiwane zmiany

  4. Plan stworzenia standardów dostępności Muzeum

  5. Zaprezentowanie wystawy „Magia Starożytnego Egiptu” (m.in. koncepcja, wystawy, ścieżka zwiedzania, pochodzenie zabytków)

  6. Omówienie dotychczasowych udogodnień dostępnych w Muzeum:

 

Debata z gośćmi wydarzenia – poruszane tematy:

Spotkanie prowadzili: Małgorzata Siedlaczek, Maciej Drewniak

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp