Podsumowanie pierwszego spotkania w ramach projektu „Oferta kulturalno-
edukacyjna do wystawy ‘Magia Starożytnego Egiptu’ dostępna dla wszystkich”
(18.08.2022)

 1. Wprowadzenie (założenia projektu, cele projektu, planowane realizacje):

 2. Omówienie planowanej oferty kulturalno-edukacyjnej do wystawy „Magia Starożytnego Egiptu”

 3. Metody ewaluacji projektu – przeprowadzanie ankiet na temat dostępności oferty, dzięki którym łatwiej będzie ocenić potrzeby odbiorców oraz wprowadzić oczekiwane zmiany

 4. Plan stworzenia standardów dostępności Muzeum

 5. Zaprezentowanie wystawy „Magia Starożytnego Egiptu” (m.in. koncepcja, wystawy, ścieżka zwiedzania, pochodzenie zabytków)

 6. Omówienie dotychczasowych udogodnień dostępnych w Muzeum:

 • Dostępność instytucji dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak barier poziomych i pionowych w przestrzeniach komunikacyjnych, windy, podnośniki poziome, niwelacja stopni do Kaplicy Trójcy Świętej, dostępne toalety, krzesełka ewakuacyjne, jedyne niedostępne obecnie obiekty – donżon i sala kinowa;

 • Dostępność instytucji dla osób z niepełnosprawnością wzroku: 48 audiodeskrypcji (przewodniki, na stronie, w aplikacji), kopie zabytków z oryginalnych materiałów, kopie zabytków 3D, tyflografiki, plan tyflograficzny Kaplicy Trójcy Świętej, filmy z audiodeskrypcją;

 • Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu: stanowiskowa i przenośna pętla indukcyjna, system tourguide, niedługo dostępne będą także tablety, filmy z napisami i tłumaczeniem w PJM;

 • Dostępność dla osób z niepełnosprawnością intelektualną: komunikaty ETR, dostępność cyfrowa, teksty alternatywne.

 

Debata z gośćmi wydarzenia – poruszane tematy:

 • Likwidacja barier architektonicznych (m.in. podnośnik do sali kinowej, komfortka dla osób dorosłych)

 • Potrzeba pogodzenia potrzeb różnych grup przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności skupienia się na poszczególnych odbiorcach dla zachowania ich maksymalnego komfortu

 • Etapy kontaktu z Muzeum: informacje, bilety, zwiedzanie, odbiór etc.

 • Sposoby poszukiwania informacji o wydarzeniach kulturalnych

 • Czy oczekujemy dostępności wszystkich wydarzeń np. weekendu archeologicznego? W jaki sposób je dostosować?

 • Terminy organizowania wydarzeń. Kiedy zamieszczać informacje o wydarzeniach?

Spotkanie prowadzili: Małgorzata Siedlaczek, Maciej Drewniak

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp