12 czerwca 2023
Archiwum wydarzeń

Rezydencja konserwatorów w laboratorium SciCultLab w Oslo

Założeniem dwumiesięcznego wyjazdu było zdobycie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie konserwacji zabytków archeologicznych i etnograficznych.

W czasie dwóch miesięcy pracownicy Muzeum Narodowego w Lublinie zapoznali się z problematyką profilaktyki konserwatorskiej i metodami konserwacji strukturalnej zabytków archeologicznych prowadzonymi w SciKultLab w Oslo.

Warsztaty pozwoliły na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych umożliwiających wykorzystanie nowych metod konserwacji, a tym samym na rozszerzenie dotychczasowego zakresu działań konserwatorskich Muzeum Narodowego w Lublinie o nowe kategorie obiektów zabytkowych.

Wnętrze laboratorium SciCultLab w Oslo
Laboratorium SciCultLab w Oslo, fot. Katarzyna Szeliga

Logotypy programu EOG

Projekt „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo” korzysta z dofinansowania o wartości 483 000 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci polsko-norweskiej współpracy.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp