16-03-2024
Archiwum wydarzeń

Grabski i jego reforma – 1924 | Wykład dr Leszka Poniewozika

Reforma walutowa Władysława Grabskiego to jedno z najbardziej doniosłych wydarzeń ekonomicznych w dziejach II Rzeczpospolitej.

Wprowadzona reforma uzdrowiła sytuację gospodarczą Polski odradzającej się po długim okresie niewoli. Jej pomysłodawca i wykonawca Władysław Grabski to wybitna postać polskiej myśli ekonomicznej. Co znamienne był człowiekiem przejawiającym aktywność także na innych polach. Żywo interesowała go sytuacja polskich chłopów oraz praca naukowa. Swą misję życiową realizował nie tylko jako wybitny ekonomista, ale także jako autor licznych prac naukowych oraz nauczyciel akademicki oraz współtwórca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Na wykład dr Leszka Poniewozika poświęcony pomysłodawcy i wykonawcy reformy Władysławowi Grabskiemu i okolicznościom wprowadzenia w życie samej reformy- zapraszamy w sobotę (16 marca) o godz. 11.00.

Baner wystawy Złoty polski


Bilet wstępu w ramach biletu na wystawy stałe Zamku Lubelskiego.

Wydarzenie towarzyszy wystawie Złoty polski. W 100. Rocznice reformy walutowej Władysława Grabskiego.

Logotyp PGE

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp