Spotkania ze sztuka ludową/ Stroje ludowe Lubelszczyzny

Zapraszamy na drugie spotkanie w sobotę 21 stycznia 2023

Tekst: Spotkania ze sztuką ludową, stroje ludowe lubelszczyzny. W tle stroje ludowe na manekinach i hafty - elementy strojów ludowych.


W ramach „Spotkań ze sztuką ludową” zapraszamy Państwa na nowy cykl poświęcony odświętnym strojom ludowym regionu lubelskiego. Tematyka zaplanowanych spotkań oscylować będzie wokół zagadnień stroju w tradycji i współczesności.

Spotkaniom i konsultacjom każdorazowo towarzyszyć będzie wizyta na wystawie etnograficznej oraz bogata narracja przygotowana przez specjalistów, wprowadzająca w omawiane zagadnienie. Uczestnikom spotkań udostępniane będą unikatowe zbiory z bogatej kolekcji Muzeum Narodowego w Lublinie, nie zawsze dostępne na co dzień.

Spotkania mają na celu prezentację historycznych zabytków w szerokim kontekście, zwrócenie uwagi na ich występowanie, na właściwe zasady noszenia poszczególnych elementów odzieży oraz właściwy sposób ich odtwarzania. Spotkaniom towarzyszyć będą dyskusje i wymiana informacji dotyczących problemów, które występują podczas odtwarzania strojów.

Zaplanowano jedno spotkanie na kwartał, w soboty, aby umożliwić uczestnictwo w konsultacjach jak największemu gronu zainteresowanych, w tym rekonstruktorom, zespołom obrzędowym i KGW.

Spotkania będą odbywać się w wybrane soboty od godziny 12.00, a omawiane będą kolejno poszczególne stroje:

22.10.2022 – strój krzczonowski
21.01.2023 – strój janowsko-kraśnicki
22.04.2023 – strój lubartowski

Bilety dostępne on line i w kasie muzealnej w cenie 5 zł./os.

Informacje:

Sekcja Etnografii
tel. (81) 537 96 35

e-mail: etnografia@mnwl.pl
Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp